Pre-parenting: Tudatos mentális és lelki felkészülés a gyermekvállalásra

A szemlélődő szülői előkészület, angolul a contemplative pre-parenting olyanpárok számára készült, akiknek nincs gyerekük, elkötelezett kapcsolatbanélnek, és tudatosan szeretnének családot tervezni. A pre-parenting segít apároknak az önazonos döntések meghozatalában azáltal, hogy figyelembe veszimotivációjukat, hajlandóságukat és készenlétüket a gyermekvállalásra.

Noha a mondás többnyire igaz, hogy „semmi sem készíthet fel a szülői szerepre”, van néhány
dolog, amit megtehetünk, hogy az életünkben készen álljunk a gyermekvállalásra. A terhesség
előtti mentális és érzelmi felkészülés csökkentheti később a hangulati zavarok (például a
szülés utáni szorongás és depresszió) kockázatát, és megkönnyítheti a szülővé válást. Az
identitásváltás a szülővé válással jár, és a tökéletes terhességről vagy születésről szóló
Instagram-kompatibilis, de a valóságnak egyáltalán nem megfelelő elképzelések elengedése
óriási segítséget jelenthet ebben a hatalmas változásban.

A terhességre való felkészüléssel kapcsolatos tanácsok általában a fizikai szempontokra
összpontosítanak – a megfelelő szülés előtti vitaminok beszerzésére, a megfelelő ételek
fogyasztására és a megfelelő gyakorlatok elvégzésére a test felkészítéséhez. De mi a helyzet a
terhességre való mentális felkészüléssel? Hogy mennyire nincs hagyománya a
gyermekvállalásra, szülőségre való lelki, mentális felkészülésnek, jól mutatja, hogy az
úgynevezett „ pre-parenting” kifejezésre igencsak kevés találatot dob fel a Google
keresőmotor. Egyénileg vagy pszichológus segítségével természetesen sokan végigmennek az
„előszülőség” folyamatán, ám integrált, kifejezetten ezzel az időszakkal foglalkozó módszer,
csoport, lehetőség kevés van.


A kontemplatív előszülőség ötlete magába foglalja a mérlegelés, a felkészülés, a
gyermekvállalás melletti (vagy akár elleni) döntés teljes folyamatát, figyelembe véve azt, mi a
legmegfelelőbb nekünk és partnerünknek. Igen, „elleni” is lehet a végeredmény, ugyanis a
folyamat néha azt jelenti, hogy a párok mégsem vállalnak gyermeket arra a következtetésre
jutva, hogy valójában nem ez az önazonos döntés a részükről, csupán egyfajta társadalmi
kötelesség, egy elvárásnak való megfelelés lenne számukra a gyermekvállalás. Ha pedig
odajutnak, hogy szeretnének gyermeket, ez a munka sok mindent hozhat az életükbe, többek
között a pénzügyek, a karriercélok átgondolását, a párkapcsolat felülvizsgálatát, az elvárások
és remények egymással való őszinte megosztását. A tudatos folyamat a szakemberek szerint
mindenképpen egészségesebb párkapcsolathoz, és végül egészségesebb családokhoz vezet.


Fontos, és ezt az ezzel foglalkozó szakemberek is kiemelik, hogy a „szemlélődő szülői
előkészület” olyan párok számára készült, akiknek még nincs gyerekük, és akik elkötelezett
kapcsolatban élnek. Amennyiben a szülőknek már van gyerekük, és túl vannak azon a ponton,
amikor ez a módszer hasznos lehet a számukra, a pre-parenting szükségtelen ítélkezést,
bűntudatot, találgatásokat eredményezhet, amelyek kontraproduktívnak és egyáltalán nem
hasznosak. A szülők (és különösen az anyukák) már most is hihetetlen mennyiségű ítéletnek
és kritikának vannak kitéve, és a preparenting tevékenység, bár a szülővé válásról szól,
mégsem a szülőknek való, és nem célja, hogy a már szülővé vált emberek megítélés alá vonja
korábbi döntéseik miatt. A preparenting tehát előkészület azon párok számára, akiknek van
idejük, lehetőségük és forrásaik arra, hogy egyéni életük és jövőjük tekintetében döntéseket
hozzanak

Mit takar a preparenting folyamata?
A szemlélődő szülői nevelés páronként eltérő lehet, de a beszélgetési témák és megfontolások
széles skáláját fedi le, amelyeket a párnak meg kell vizsgálnia, mielőtt belevágna a
gyermekvállalásba. Néhány, de nem minden dolog, amelyet figyelembe kell venni, a
következők:

– Motiváció a gyermekvállaláshoz és az időzítés
– A kapcsolatban a felek családalapítási hajlandósága
– Aggodalmak, félelmek és remények egy gyerekkel kapcsolatban
– Pénzügyi felkészültség
– Karrierkészültség
– Környezetvédelmi felkészültség
– Kapcsolati/kommunikációs felkészültség

Mi a motivációnk?
Hogy a pre-parenting miért is nem való azoknak, akik már szülők, azt a szülővé válás
motivációinak átgondolása mutatja talán a legjobban, hiszen félreértést, belső konfliktust,
felesleges bűntudatot szülne ezek utólagos elemezgetése. Mégis az út elején fontos
átgondolandó lehet ez a tudatos döntéshez. Tóth Olga, az MTA Társadalomkutatási Központ
Szociológiai Intézetének tudományos főmunkatársa az Új anyák és új apák: a gyerekvállalás
motivációi című tanulmányában azt írja, a gyerekszeretet, a gyermek nevelése mint(elképzelt) örömforrás igen fontos, talán a legfontosabb motivációja agyerekvállalásnak, ugyanakkor más – gyakran egyáltalán nem tudatos és nemkimondott, rejtett, ám gyakran vállalt – tényezők is szerepet játszanak. Erről a
kérdésről Kirkpatrick készített még az 1960-as évek elején egy összefoglalás, és négy
csoportba sorolta a gyermekvállalás motivációit. Napjainkban ez a következőképpen néz ki a
kutató szerint.


Az egyik motiváció szerinte, amikor a gyerek bizonyos előnyöket hoz a család számára a
társadalomban. Ilyenkor a gyerekvállalás hatékony előmozdítója lehet a családtámogatási
rendszer, az adórendszer, a lakásszerzés és a gyermekvállalás összekapcsolásával operáló
lakástámogatási hitel, a gyermekgondozási szabadságok időtartama és a vele járó támogatás
összege, stb. Ebbe a motivációs csoportba tartoznak az úgynevezett adógyerekek, szocpol-
gyerek, segélygyerek, vallásgyerekek. Utóbbi kifejezés egyszerűen csak azokra utal, akik
házassági esküjükhöz híven elfogadják valamennyi megfogant gyereküket. A második
motivációs csoport a család körülményei, ugyanis a tudatosan vállalt gyerekek egy jelentős
részének megszületése a szülők közti érzelmi kapcsolat megerősítésének vagy újra-
megerősítésének vágyával függ össze. Ide tartoznak a kapcsolat-gyerekek („ez lenne az
átlagos kapcsolat értelme”), a mentőgyerekek (a kapcsolat szétesésének megakadályozása
érdekében), a testvérgyerekek („a meglévő ne legyen egyedül”), az unokagyerekek (a
nagyszülők nyomására), fiú/lánygyerekek (a hiányzó nemű gyerek remélt pótlására). A
harmadik motiváció a szülők egyéni szükségletei, személyisége. Az ebben a csoportban
szereplő motivációk egy része, például az, amikor a szülő társa iránti szeretetét, saját
önkiteljesítését, léte értelmének magyarázatát várja gyermeke megszületésétől. Ezen belül
vannak a szeretetgyerekek (a pár egymás iránti szerelmének/szeretetének kifejeződése), az
életcél-gyerekek (a gyereknevelést életcélnak tekintők esetében), az önigazoló-gyerekek (a
másban magukat sikertelennek tartó nők esetében, például ha nincs munkalehetőség), a
pótgyerekek (a szülő álmainak megvalósítására) és a perfekt-gyerekek („ezt is meg tudom
tökéletesen csinálni”). Végül a negyedik motivációt a korábbi tapasztalatok képezi, ide
tartoznak a „mindenkinek van” gyerekek (a szocializáció során bensővé vált norma) és az
énfelértékelő gyerekek (a felnőtté válás beteljesülése).
Bár az elnevezések néhol egészen sarkítottak és bántóak lehetnek, a kutató szándéka azonban
inkább annak plasztikus érzékeltetése volt, hogy a gyermekvállalás egyrészről egy életre szóló
döntés, és számos társadalmi, gazdasági tényező hat rá, ugyanakkor a döntésben megjelennek
a külső szemlélő számára sokszor lényegtelennek tetsző apróságok, hiúságok, érzelmek is.
Ezek a motivációk egymást átszőve, együttesen hatnak, emellett ritkán tudatosulnak.
Ráadásul ugyanazon szülőpár minden egyes gyermeke más körülmények közé születik, más motivációk mozgathatják a döntést. A motivációk nem csupán pozitív módon hathatnak a
gyermekvállalási döntésekre, hanem negatív módon is. Tehát ha az elvárások nem
teljesülnek, éppenséggel vissza is tarthatnak attól, hogy egy pár gyermeket, vagy a meglévő
mellé további gyermeket akarjon – szögezi le a kutató.

A közös nevező
Érdemes tisztáznunk azt is, milyen elvárásaink vannak a szülőséggel kapcsolatban, milyen
igazi változásokat hozhat az életünkben, vannak-e megküzdési eszközeink ezek kezelésére.
Fontos a párkapcsolatunk tudatos felülvizsgálata is, hiszen kutatások szerint a párkapcsolat
minősége, a vele való elégedettség csökken a szülővé válás után, hiszen a szülést követő év az
egyik legstresszesebb időszak a kapcsolatokban. Azok a párok, akik nem készültek fel
kellőképpen a szülői nehézségekre a logisztika, a gyermeknevelési elvek és a pénzügyi
problémák tekintetében, nagyobb valószínűséggel élnek át konfliktusokat és magasabb fokú
stresszt. Hogyan készíthetjük fel erre a kapcsolatot? Milyen erősségeket és gyengeségek
vannak a kapcsolaton belül? Az újszülött még a legegészségesebb kapcsolatokat is megterheli,
ezért fontos, hogy még a baba születése előtt erős kommunikációs stratégiákat építsünk ki
együtt.


A pároknak azt is fontos megvizsgálni, hol egyeznek meg a szülői értékeik, és ami talán még
fontosabb, hol nem. Azért is fontos a gyermeknevelést körülvevő értékek azonosítása és
egyeztetése a baba születése előtt, mert sokkal nehezebb közös nevezőt találni a szülői
témában, ha stresszesek és kialvatlanok vagyunk. Milyen hagyományokat szeretnénk
továbbvinni, milyen leckéket szeretnénk tanítani, milyen dalokat szeretnénk énekelni?

Nézzünk szembe a félelmekkel
Természetes, hogy félünk vagy aggódunk a szülői lét bizonyos vonatkozásai miatt. De ha a
félelem vagy a stressz tartós, érdemes alaposan megvizsgálni azt a forgatókönyvet, amely
megrémít. Szánjunk időt annak leszögezésére, hogy konkrétan mi vált ki félelmet vagy
stresszt a helyzetben vagy a lehetséges kimenetelben. Ez lehetővé teszi, hogy reálisan értékeljük a tényleges aggodalmat.
A családtervezés, az anyává válás gondolata, tervezése igen gyakran emlékeket, gondolatokat,
fantáziákat és érzéseseket ébreszt fel saját gyermekkorunkkal, édesanyánkkal kapcsolatban.
Az anyaságra való érzelmi felkészülés része lehet az is, ha megállunk, és elgondolkodunk saját
anyai történetünkön, élményeinken és ezek élő hatásain lelkivilágunkban. Az anyává válás
bármilyen feloldatlan vagy eltemetett gyászt megnyithat. Egy másik ember születése,
szeretete és felnevelése azt jelenti, hogy fel kell adnunk a saját szabadságunk egy részét, és a
veszteség elkerülhetetlen. Könnyíthetünk a lelkünkön, ha mélyebbre ásunk és kedvesen és
együttérzően megkérdezzük magunkat, hogy ezek a veszteségek milyen hatással lehetnek
ránk.

A pre-parenting nem jelenti azt, hogy a gyermekvállalás útja előrelátható és kiszámítható
lesz, sőt: a felkészülés részét képezheti az is, hogy beismerjük és elfogadjuk, hogy hiába
olvassuk el az összes weboldalt, blogot, magazint, tisztázzuk motivációinkat, mindig
történhetnek váratlan dolgok, és nem jósolhatjuk meg, milyen lesz a terhességünk, hogyan
fogunk szülőként működni. Sokszor pont annak elfogadása, hogy nincs minden az
irányításunk alatt, tehet igazán éretté minket a gyermekvállalásra.A szemlélődő szülői előkészület, angolul a contemplative pre-parenting olyanpárok számára készült, akiknek nincs gyerekük, elkötelezett kapcsolatbanélnek, és tudatosan szeretnének családot tervezni. A pre-parenting segít apároknak az önazonos döntések meghozatalában azáltal, hogy figyelembe veszimotivációjukat, hajlandóságukat és készenlétüket a gyermekvállalásra.

Noha a mondás többnyire igaz, hogy „semmi sem készíthet fel a szülői szerepre”, van néhány
dolog, amit megtehetünk, hogy az életünkben készen álljunk a gyermekvállalásra. A terhesség
előtti mentális és érzelmi felkészülés csökkentheti később a hangulati zavarok (például a
szülés utáni szorongás és depresszió) kockázatát, és megkönnyítheti a szülővé válást. Az
identitásváltás a szülővé válással jár, és a tökéletes terhességről vagy születésről szóló
Instagram-kompatibilis, de a valóságnak egyáltalán nem megfelelő elképzelések elengedése
óriási segítséget jelenthet ebben a hatalmas változásban.

A terhességre való felkészüléssel kapcsolatos tanácsok általában a fizikai szempontokra
összpontosítanak – a megfelelő szülés előtti vitaminok beszerzésére, a megfelelő ételek
fogyasztására és a megfelelő gyakorlatok elvégzésére a test felkészítéséhez. De mi a helyzet a
terhességre való mentális felkészüléssel? Hogy mennyire nincs hagyománya a
gyermekvállalásra, szülőségre való lelki, mentális felkészülésnek, jól mutatja, hogy az
úgynevezett „ pre-parenting” kifejezésre igencsak kevés találatot dob fel a Google
keresőmotor. Egyénileg vagy pszichológus segítségével természetesen sokan végigmennek az
„előszülőség” folyamatán, ám integrált, kifejezetten ezzel az időszakkal foglalkozó módszer,
csoport, lehetőség kevés van.


A kontemplatív előszülőség ötlete magába foglalja a mérlegelés, a felkészülés, a
gyermekvállalás melletti (vagy akár elleni) döntés teljes folyamatát, figyelembe véve azt, mi a
legmegfelelőbb nekünk és partnerünknek. Igen, „elleni” is lehet a végeredmény, ugyanis a
folyamat néha azt jelenti, hogy a párok mégsem vállalnak gyermeket arra a következtetésre
jutva, hogy valójában nem ez az önazonos döntés a részükről, csupán egyfajta társadalmi
kötelesség, egy elvárásnak való megfelelés lenne számukra a gyermekvállalás. Ha pedig
odajutnak, hogy szeretnének gyermeket, ez a munka sok mindent hozhat az életükbe, többek
között a pénzügyek, a karriercélok átgondolását, a párkapcsolat felülvizsgálatát, az elvárások
és remények egymással való őszinte megosztását. A tudatos folyamat a szakemberek szerint
mindenképpen egészségesebb párkapcsolathoz, és végül egészségesebb családokhoz vezet.


Fontos, és ezt az ezzel foglalkozó szakemberek is kiemelik, hogy a „szemlélődő szülői
előkészület” olyan párok számára készült, akiknek még nincs gyerekük, és akik elkötelezett
kapcsolatban élnek. Amennyiben a szülőknek már van gyerekük, és túl vannak azon a ponton,
amikor ez a módszer hasznos lehet a számukra, a pre-parenting szükségtelen ítélkezést,
bűntudatot, találgatásokat eredményezhet, amelyek kontraproduktívnak és egyáltalán nem
hasznosak. A szülők (és különösen az anyukák) már most is hihetetlen mennyiségű ítéletnek
és kritikának vannak kitéve, és a preparenting tevékenység, bár a szülővé válásról szól,
mégsem a szülőknek való, és nem célja, hogy a már szülővé vált emberek megítélés alá vonja
korábbi döntéseik miatt. A preparenting tehát előkészület azon párok számára, akiknek van
idejük, lehetőségük és forrásaik arra, hogy egyéni életük és jövőjük tekintetében döntéseket
hozzanak

Mit takar a preparenting folyamata?
A szemlélődő szülői nevelés páronként eltérő lehet, de a beszélgetési témák és megfontolások
széles skáláját fedi le, amelyeket a párnak meg kell vizsgálnia, mielőtt belevágna a
gyermekvállalásba. Néhány, de nem minden dolog, amelyet figyelembe kell venni, a
következők:

– Motiváció a gyermekvállaláshoz és az időzítés
– A kapcsolatban a felek családalapítási hajlandósága
– Aggodalmak, félelmek és remények egy gyerekkel kapcsolatban
– Pénzügyi felkészültség
– Karrierkészültség
– Környezetvédelmi felkészültség
– Kapcsolati/kommunikációs felkészültség

Mi a motivációnk?
Hogy a pre-parenting miért is nem való azoknak, akik már szülők, azt a szülővé válás
motivációinak átgondolása mutatja talán a legjobban, hiszen félreértést, belső konfliktust,
felesleges bűntudatot szülne ezek utólagos elemezgetése. Mégis az út elején fontos
átgondolandó lehet ez a tudatos döntéshez. Tóth Olga, az MTA Társadalomkutatási Központ
Szociológiai Intézetének tudományos főmunkatársa az Új anyák és új apák: a gyerekvállalás
motivációi című tanulmányában azt írja, a gyerekszeretet, a gyermek nevelése mint(elképzelt) örömforrás igen fontos, talán a legfontosabb motivációja agyerekvállalásnak, ugyanakkor más – gyakran egyáltalán nem tudatos és nemkimondott, rejtett, ám gyakran vállalt – tényezők is szerepet játszanak. Erről a
kérdésről Kirkpatrick készített még az 1960-as évek elején egy összefoglalás, és négy
csoportba sorolta a gyermekvállalás motivációit. Napjainkban ez a következőképpen néz ki a
kutató szerint.


Az egyik motiváció szerinte, amikor a gyerek bizonyos előnyöket hoz a család számára a
társadalomban. Ilyenkor a gyerekvállalás hatékony előmozdítója lehet a családtámogatási
rendszer, az adórendszer, a lakásszerzés és a gyermekvállalás összekapcsolásával operáló
lakástámogatási hitel, a gyermekgondozási szabadságok időtartama és a vele járó támogatás
összege, stb. Ebbe a motivációs csoportba tartoznak az úgynevezett adógyerekek, szocpol-
gyerek, segélygyerek, vallásgyerekek. Utóbbi kifejezés egyszerűen csak azokra utal, akik
házassági esküjükhöz híven elfogadják valamennyi megfogant gyereküket. A második
motivációs csoport a család körülményei, ugyanis a tudatosan vállalt gyerekek egy jelentős
részének megszületése a szülők közti érzelmi kapcsolat megerősítésének vagy újra-
megerősítésének vágyával függ össze. Ide tartoznak a kapcsolat-gyerekek („ez lenne az
átlagos kapcsolat értelme”), a mentőgyerekek (a kapcsolat szétesésének megakadályozása
érdekében), a testvérgyerekek („a meglévő ne legyen egyedül”), az unokagyerekek (a
nagyszülők nyomására), fiú/lánygyerekek (a hiányzó nemű gyerek remélt pótlására). A
harmadik motiváció a szülők egyéni szükségletei, személyisége. Az ebben a csoportban
szereplő motivációk egy része, például az, amikor a szülő társa iránti szeretetét, saját
önkiteljesítését, léte értelmének magyarázatát várja gyermeke megszületésétől. Ezen belül
vannak a szeretetgyerekek (a pár egymás iránti szerelmének/szeretetének kifejeződése), az
életcél-gyerekek (a gyereknevelést életcélnak tekintők esetében), az önigazoló-gyerekek (a
másban magukat sikertelennek tartó nők esetében, például ha nincs munkalehetőség), a
pótgyerekek (a szülő álmainak megvalósítására) és a perfekt-gyerekek („ezt is meg tudom
tökéletesen csinálni”). Végül a negyedik motivációt a korábbi tapasztalatok képezi, ide
tartoznak a „mindenkinek van” gyerekek (a szocializáció során bensővé vált norma) és az
énfelértékelő gyerekek (a felnőtté válás beteljesülése).
Bár az elnevezések néhol egészen sarkítottak és bántóak lehetnek, a kutató szándéka azonban
inkább annak plasztikus érzékeltetése volt, hogy a gyermekvállalás egyrészről egy életre szóló
döntés, és számos társadalmi, gazdasági tényező hat rá, ugyanakkor a döntésben megjelennek
a külső szemlélő számára sokszor lényegtelennek tetsző apróságok, hiúságok, érzelmek is.
Ezek a motivációk egymást átszőve, együttesen hatnak, emellett ritkán tudatosulnak.
Ráadásul ugyanazon szülőpár minden egyes gyermeke más körülmények közé születik, más motivációk mozgathatják a döntést. A motivációk nem csupán pozitív módon hathatnak a
gyermekvállalási döntésekre, hanem negatív módon is. Tehát ha az elvárások nem
teljesülnek, éppenséggel vissza is tarthatnak attól, hogy egy pár gyermeket, vagy a meglévő
mellé további gyermeket akarjon – szögezi le a kutató.

A közös nevező
Érdemes tisztáznunk azt is, milyen elvárásaink vannak a szülőséggel kapcsolatban, milyen
igazi változásokat hozhat az életünkben, vannak-e megküzdési eszközeink ezek kezelésére.
Fontos a párkapcsolatunk tudatos felülvizsgálata is, hiszen kutatások szerint a párkapcsolat
minősége, a vele való elégedettség csökken a szülővé válás után, hiszen a szülést követő év az
egyik legstresszesebb időszak a kapcsolatokban. Azok a párok, akik nem készültek fel
kellőképpen a szülői nehézségekre a logisztika, a gyermeknevelési elvek és a pénzügyi
problémák tekintetében, nagyobb valószínűséggel élnek át konfliktusokat és magasabb fokú
stresszt. Hogyan készíthetjük fel erre a kapcsolatot? Milyen erősségeket és gyengeségek
vannak a kapcsolaton belül? Az újszülött még a legegészségesebb kapcsolatokat is megterheli,
ezért fontos, hogy még a baba születése előtt erős kommunikációs stratégiákat építsünk ki
együtt.


A pároknak azt is fontos megvizsgálni, hol egyeznek meg a szülői értékeik, és ami talán még
fontosabb, hol nem. Azért is fontos a gyermeknevelést körülvevő értékek azonosítása és
egyeztetése a baba születése előtt, mert sokkal nehezebb közös nevezőt találni a szülői
témában, ha stresszesek és kialvatlanok vagyunk. Milyen hagyományokat szeretnénk
továbbvinni, milyen leckéket szeretnénk tanítani, milyen dalokat szeretnénk énekelni?

Nézzünk szembe a félelmekkel
Természetes, hogy félünk vagy aggódunk a szülői lét bizonyos vonatkozásai miatt. De ha a
félelem vagy a stressz tartós, érdemes alaposan megvizsgálni azt a forgatókönyvet, amely
megrémít. Szánjunk időt annak leszögezésére, hogy konkrétan mi vált ki félelmet vagy
stresszt a helyzetben vagy a lehetséges kimenetelben. Ez lehetővé teszi, hogy reálisan értékeljük a tényleges aggodalmat.
A családtervezés, az anyává válás gondolata, tervezése igen gyakran emlékeket, gondolatokat,
fantáziákat és érzéseseket ébreszt fel saját gyermekkorunkkal, édesanyánkkal kapcsolatban.
Az anyaságra való érzelmi felkészülés része lehet az is, ha megállunk, és elgondolkodunk saját
anyai történetünkön, élményeinken és ezek élő hatásain lelkivilágunkban. Az anyává válás
bármilyen feloldatlan vagy eltemetett gyászt megnyithat. Egy másik ember születése,
szeretete és felnevelése azt jelenti, hogy fel kell adnunk a saját szabadságunk egy részét, és a
veszteség elkerülhetetlen. Könnyíthetünk a lelkünkön, ha mélyebbre ásunk és kedvesen és
együttérzően megkérdezzük magunkat, hogy ezek a veszteségek milyen hatással lehetnek
ránk.

A pre-parenting nem jelenti azt, hogy a gyermekvállalás útja előrelátható és kiszámítható
lesz, sőt: a felkészülés részét képezheti az is, hogy beismerjük és elfogadjuk, hogy hiába
olvassuk el az összes weboldalt, blogot, magazint, tisztázzuk motivációinkat, mindig
történhetnek váratlan dolgok, és nem jósolhatjuk meg, milyen lesz a terhességünk, hogyan
fogunk szülőként működni. Sokszor pont annak elfogadása, hogy nincs minden az
irányításunk alatt, tehet igazán éretté minket a gyermekvállalásra.

Bánosi Eszter írása

2022 Élő Adás támogatásával készült

Leave a Comment

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük